Hakkımızda

Batı Akdeniz Teknoloji Geliştirme Bölgesi' nde kurulu ''Antalya Teknokent Yönetici ve İşletici A.Ş.'', Teknoloji Transfer Ofisinin amacı; başta Akdeniz Üniversitesi olmak üzere üniversiteler ve Ar-Ge kurumları bünyesindeki bilimsel ve teknolojik birikim ve potansiyelin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü, üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak ve bu bağlamda faaliyetlerde bulunmaktır.

Teknoloji Transfer Ofisi, bu amaca ulaşmak için Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin dördüncü maddesinin (s) bendindeki tanım ile onyedinci maddesinin birinci fıkrası altında sıralanmış sekiz bentte zikredilen hususların yanında aşağıdaki faaliyetlerde faaliyet göstermektedir:

a) Üniversite ve iş dünyasını; Ar-Ge, teknoloji, üniversite-sanayi işbirliği gibi konularda bilgi sahibi kılmak, farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

b) Üniversite ve iş dünyasının çeşitli hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek hizmetleri sunmak.

c) Üniversite sanayi arasında sözleşmeli Ar-Ge faaliyetleri yürütülmesini, sanayinin sorun ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretilmesini sağlamak.

ç) Üniversitelerde fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi, korunması ve ticarileştirilmesi süreçlerinin desteklenmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak. d) Şirketleşme ve girişimcilik faaliyetlerine yönelik destek hizmetlerinde bulunmak. Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve üniversite öğrencileri tarafından kurulacak firmaları desteklemek.

e) Teknoloji Transfer Ofisinin amacına yönelik ilgili kişi, özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğinde bulunmak.

f) Proje geliştirme/yönetim hizmetleri kapsamında sanayi ile Üniversite arasında kontratlı projelerin yapılmasını sağlamak üzere akademisyenlerin uzmanlık sahalarının tanıtımı ile ilgili bilgi ve belge üretmek, proje geliştirilmesini ve sözleşmeler oluşturulmasını desteklemek.

g) Teknoloji Transfer Ofisi yukarıda anılan faaliyetleri çerçevesinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti verir.

© 2019, Antalya Teknokent A.Ş.. Tüm Hakları Saklıdır.