Başvuru ve Kabul Prosedürleri

  1. Teknokent Başvuru Formlarını Formlar Bölümünden word dokümanı olarak indirilebilir veya Online Başvuru bölümünden yapılabilir.
  2. Başvuru Formunda yer alan bilgiler ve bilgilerin içeriği açısından bir eksiklik olmaması için Teknokent Sekreteryasına danışılabilir.
  3. Web ortamında doldurulan formların ön değerlendirmeleri veya ön başvuru yapanların başvuru formları Teknokent Sekreteryası tarafından eksiksiz bulunursa, bu başvurular gerekli ekleriyle birlikte spiral ciltlenmiş dosya halinde beş (5) Nüsha olarak Teknokent Yönetimine teslim edilir.
  4. Yapılan başvurular Teknokent Yönetiminin belirleyeceği üç kişiden oluşan bir Hakem Heyeti tarafından değerlendirmeye alınır.
  5. Değerlendirme Komisyonu başvuru dosyasının incelenmesi sırasında gerekirse başvuru sahibinden ek bilgi, görüşme talep edebilir, ilave uzman hakem görüşüne başvurabilir
  6. Hakemlerin tümünün değerlendirmesi tamamlanınca Teknokent Yönetimi başvurunun sonucunu Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu Değerlendirme Komisyonundan gelen sonuçlara göre yapılan başvuruyu kabul veya ret eder.
  7. Başvurunun sonucu Teknokent Yönetimi tarafında sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvurusu kabul edilen girişimci ihtiyacı olan çalışma alanı konusunda Teknokent Yönetimiyle temasa geçer. Girişimcinin Teknokent içinde nerede ve ne zaman yer almak istediğine bağlı olarak Teknokent A.Ş. ile arasında Kira Sözleşmesi düzenlenir. Kira Sözleşmesinin imzalanmasıyla girişimcinin Teknokent içinde yer alması resmileşir. Kira sözleşmesi örneği www.ateknokent.com adresinden doküman olarak elde edilebilir.
  8. Kira sözleşmesini imzalayan girişimcinin bir ay içinde çalışma alanında yer alması gereklidir.

© 2018, Antalya Teknokent A.Ş.. Tüm Hakları Saklıdır.