Başvuru Süreci

Antalya Teknokent Bölgesi içinde yer almak isteyen firmalar, Atek Başvuru Formu'nu doldurarak, bütün sayfaları paraflı , son sayfası kaşe ve imzalı şekilde Antalya Teknokent Yönetici ve İşletici A.Ş Yönetim Ofisine 5 nüsha halinde teslim ederler. (Elektronik ortamdan da teslim etmek gerekmektedir.)

Başvurular, Akdeniz Üniversitesi'nin konusunda uzman, bağımsız hakem hocaları(Öğretim Üyeleri) tarafından incelenir. Hakemlerin hazırladığı değerlendirme sonuçları, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirmeye alınır. Teknokent Bölgesi'ne uygunluğu kabul görülen firmalarla sözleşme yapılır. Sözleşme süresi Proje süresi kadardır.

Başvuruları kabul edilmeyen firmaların daha sonra tekrar başvuruda bulunma hakları saklıdır.

İlk Başvuru ücretleri her bir proje için; 1000 TL + KDV olup, ilk başvuru esnasında Ödeme Dekontununun ibrazı gerekmektedir. Mevcut Firma Başvurularından ise 500 TL + KDV, Kuluçka Başvurularından 200 TL+KDV talep edilmektedir.

BAŞVURU ESNASINDA VERİLMESİ GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Son yıla ait Vergi levhası fotokopisi
  2. Şirket imza sirküleri (Güncel noter onaylı) / Şahıslar için imza Beyannamesi
  3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  4. Ticaret sicil gazetesi ( Kuruluş ve en son hali )
  5. Şirket yetkilisine ait CV

© 2018, Antalya Teknokent A.Ş.. Tüm Hakları Saklıdır.