Ar-Ge kuruluşları ve üretim sektörleri arasında işbirliği sağlanarak ülke sanayisinin uluslararası rekabet edebilir ve yüksek hacimde ihracat yapabilir duruma getirilmesi amacı ile;
*Bölgeyi uluslararası rekabete açık bir teknoloji merkezi yapmak,                                            
*Teknolojik yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek,                                 
*Ürün ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirerek kalite ve verimliliği arttırmak,                                            
*İnovatif düşüncelerin ticarileştirilmesine ve endüstriyel ürün haline getirilmesine destek ve öncü olmak,                                         
*Teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak,                                               
*Bölgede sosyal, ekonomik ve teknolojik faaliyet gösteren kişileri ve kuruluşları sinerji yaratmak üzere koordine etmek,                                               
*Yenilikçi ve yaratıcı proje sahibi girişimcileri inkübatör merkezine dahil etmek ve desteklemek,                                             
*Yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkemize girişini hızlandıracak teknolojik altyapıyı sağlamak ve bu teknolojinin yerleşmesini ve gelişmesini teşvik etmek                                
*Ar-Ge ve yazılım personeli istihdamını teşvik etmektir.        
                                       
•         HEDEF GRUPLARIMIZ                                  
•         Ulusal ve Küresel Girişimciler                                        
•         Ulusal ve Küresel Yatırımcılar                                         
•         Kamu Kurumları                                   
•         Sivil Toplum Kuruluşları                                    
•         İş Melekleri                                           
•         Üniversite Akademisyenler                                   
•         Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Öğrenciler